החומר ממנו נולדים כלים, שירים, וסיפורים, צילחותים וגם מתכונים. זמזום של קרמיקאית בעידן של פלסטיק, קול אישי באקלים משתנה.