1. כללי

 2. האתר  dingoceramics.co.il - הינו חנות אינטרנטית המנוהלת על ידי דינה גולני, "דינגו" קרמיקה בעבודת יד.
  האתר משמש לרכישת מוצרי קרמיקה בעבודת יד שפותחו ויוצרו על ידי הקרמיקאית דינה גולני.
 3. לדינה גולני, היא בעלת האתר ומפעילת האתר ישנה הזכות  לשנות את תקנון האתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה ללא התראה או הודעה מוקדמת.
 4. התקנון והאתר מנוסחים בלשון זכר והוא מתייחס לשני המינים כאחד.
  השימוש באתר מותר רק לכשירים משפטית.
 5. הלקוח יבצע רכישת מוצרים בתנאי שהוא בעליו של כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק בישראל. על הלקוח להיות בעל כתובת דואר אלקטרוני פעילה ובעל כתובת פיזית רשומה בישראל.
 6. המשתמש מאשר כי ברכישת המוצרים באתר נחשבת פעולה זו להסכמתו ואישורו על כל האמור בהם.
  אם המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, אל יעשה המשתמש רכישה באתר.
 7. בעלת האתר רשאית למנוע מלקוח פעולת רכישה באתר אם אינו עמד בתנאי השימוש כגון, מסר פרטים שגויים במתכוון, ביצע פעולה שיש בה גרימת נזק ופגיעה בפעילות תקנית של האתר, סחר לצד ג' מוצרים שרכש באתר או כל מעשה בלתי חוקי או מחדל שיש בו פגיעה בפעילות האתר.
  בעלת האתר רשאית לשנות את התכנים באתר, להוסיף או לגרוע, לשנות מחירים, לשנות דרכי משלוח או את גובה דמי המשלוח או להפסיק באופן זמני את פעילות האתר לעבודות תחזוקה ללא צורך במתן הודעה מוקדמת על פי שיקול דעתה. למשתמש לא יהיו טענות או תביעות בגין שינויים אלו.
 8. נוסח תנאי השימוש הקובע הוא הנוסח המפורסם באתר בעת פעילות המשתמש באתר.
  לפני ביצוע פעולת רכישה באתר, על הלקוח לקרוא ולאשר את תנאי השימוש. ללא ביצוע פעולה זו לא תתאפשר פעולת רכישה.
  במקרה של סתירה/אי התאמה בין תוכן הרשום באתר לבין הוראות תנאי שימוש יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

 9. רכישת מוצרים באתר

 10. רכישת מוצר תתבצע דרך האתר או באמצעות הטלפון.
  ברכישה באתר, לאחר הוספת המוצרים לסל, יש למלא במדויק את הפרטים הנדרשים כולל פרטי אמצעי תשלום וכתובת אלקטרונית פעילה.
 11. עם קליטת ההזמנה במערכת, תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את קבלת ההזמנה. הודעה זו אינה מהווה אישור לביצוע ההזמנה על ידי בעלת האתר. ביצוע ההזמנה תצא אל הפועל רק לאחר בדיקת מלאי ובדיקת פרטי כרטיס האשראי מול חברת האשראי. לאחר חיוב הלקוח בכרטיס האשראי תפעל בעלת האתר לאספקת המוצר.
 12. היה והמוצר אינו קיים במלאי או שלא התקבל אישור לביצוע העסקה על ידי חברת האשראי תעדכן בעלת האתר את הלקוח והלקוח יחליט אם לבטל את ההזמנה או לשלם באמצעי תשלום אחר. בכל מקרה לא יבוא הלקוח בטענות או דרישות לבעלת האתר בשל עניין זה. 
 13. בעלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לצד שלישי במקרים בהם הרכישה באתר בוצעה על ידי קטין שטרם מלאו לו 18 או על ידי פסול דין.

 14. משלוח ואספקת מוצר

 15. המשלוח יתבצע עם שליח מטעמה של בעלת האתר עד הבית או למקום העבודה.
  קבלת משלוח יתבצע תוך שבעה ימי עסקים, בשעות המשלוחים המקובלות בין 9:00 - 17:00 בימי חול.
  יום לפני מועד האספקה תישלח הודעת דואר אלקטרוני אל הלקוח.
  ביום המסירה השליח יצור קשר טלפוני עם הלקוח לוודא את הימצאותו.
  במקרה של החלפה/ביטול עסקה – עלות החזר המוצר חלה על הלקוח.
  בעלת האתר מאפשרת להחזיר את המוצר לבית העסק ללא עלות משלוח, לכתובת פרופ' אפרים קציר 28 רחובות, יש לתאם הגעה.
 16. בעלת האתר רשאית לשנות את תנאי המשלוח את אזורי המשלוח ואת גובה עלות המשלוח על פי שיקול דעתה ולמשתמש לא יהיו טענות על כך. מועד המשלוח ייקבע על פי יום אישור העסקה על ידי חברת האשראי.
 17. בעלת האתר לא תהיה אחראית לאיחור או עיכוב באספקת המוצרים שנגרם כתוצאה מכוח עליון או כתוצאה מאירוע שאינה בשליטתה כגון, שביתות סגר, תקלות במערכת הממוחשבת, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אויר קיצוני וכיוצא בזה. במקרים אלו תעדכן בעלת האתר את הלקוח על העיכוב ותמסור ללקוח מועד אספקה חדש.
 18. במקרה של עיכוב העולה על חמישה ימים, יהיה הלקוח רשאי להחליט אם להמתין להגעת המוצר או לבטל את ההזמנה.
 19. בעלת האתר לא תהיה אחראית לעיכוב שנגרם עקב קשיים ביצירת קשר עם המזמין ו/או מי מטעמו, או שלא נמצא במועד ובמקום שתואם למסירת המוצר. במקרה זה בעלת האתר תקבע מועד מסיר חדש והלקוח יישא בעלות המשלוח. למזמין לא יהיו טענות נגד בעלת האתר בשל כך.
 20. בעלת האתר לא תהיה אחראית לנזק שייגרם למוצר שנמסר לצד ג'. השארת המוצר אצל צד ג' הנה באחריות הבלעדית של הלקוח ולא יבוא הלקוח בטענות או דרישות מכל סוג שהוא לבעלת האתר, במקרה של נזק או ליקוי שנגרם למוצר בשל השארתו.
 21. בזמן הספקת המוצר רשאי השליח מטעמה של בעלת האתר לדרוש הצגת תעודה מזהה של מקבל המוצר, או תעודה מזהה של בעל הכרטיס שפרטיו נמסרו בעת ההזמנה ו/או את חתימתו של המקבל על דף מסירה הישמש כהוכחה למסירת המוצר.

 22. ביטול הזמנה/עסקה והחזרת מוצר

 23. לקוח רשאי לבטל הזמנה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 הוא "חוק הגנת הצרכן" ביטול הזמנה או שינוי הזמנה תתאפשר מיום הזמנת המוצר עד תום שני ימי עסקים, ובתנאי שההזמנה טרם יצאה למשלוח.
  ביטול הזמנה יעשה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת : dinagolani@gmail.com בגוף ההודעה יצוינו מספר ההזמנה, פרטי המוצרים, סיבת ביטול ההזמנה ופרטי הלקוח.
 24. זכות ביטול עסקה תתאפשר עד תום שני ימי עסקים מיום קבלת המוצר.
  בביטול מאוחר משני ימי עסקים יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% מערך המוצר או 100 ₪ (הנמוך מבין השניים).
  החזר כספי יינתן רק למוצר שעלותו יותר מ- 50 ₪.
  ביטול העסקה יעשה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת : dinagolani@gmail.com בגוף ההודעה יצוינו מספר ההזמנה, פרטי המוצרים, סיבת הביטול ופרטי הלקוח.
 25. מוצר שברצונכם להחליף אך אינו קיים במלאי ואין ברצונכם להמתין לייצורו, קיימת לזכותכם האפשרות לביטול עסקה.
 26. לא ניתן להחליף מוצר שיוצר בהזמנה אישית.
 27. יש להחזיר את המוצר כשהוא שלם, בתנאי שלא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית.
  יש להחזיר את המוצר עד 14 יום ממועד קבלת המשלוח.
  עלות משלוח החזרת המוצר חלה על הלקוח.
  ניתן להחזיר את המוצר בבית העסק של בעלת האתר ללא עלות, יש לתאם הגעה.
 28. עם קבלת המוצר בבית העסק, תבחן שלמותו. ימצא והמוצר תקין, יבוצע זיכוי תוך 2 ימי עסקים מקבלת המוצר המוחזר.
 29. לא יהיה ניתן לבטל עסקאות בהתאם להוראות "תקנות הגנת הצרכן"
  מזמין המעוניין להוסיף מוצרים להזמנה שבוצעה, ישלם בעד המוצרים הנוספים לפי המחיר הנקוב באתר במועד שינוי ההזמנה.
  עם קבלת המוצרים על ידי המזמין, יבדוק המזמין התאמה בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שנתקבלו. במקרה של אי התאמה על המזמין להודיע על כך לבעלת האתר תוך יום עסקים. אי הודעה תוך יום עסקים תיחשב כאישור המזמין להתאמה בין המוצרים המוזמנים לבין אלו שנתקבלו. לא יבוא המזמין בטענות לבעלת האתר בשל כך.

 30. החזרת מוצר פגום

 31. מוצר פגום יזוכה במלאו הסכום, ללא דמי משלוח. בשום מקרה לא יעלה הזיכוי על עלות המוצר המקורי. 
 32. במקרה והמוצר הגיע שבור או פגום, יש ליידע את בעלת האתר על כך  בהקדם  האפשרי, דרך הודעת וואטסאפ/ דואר אלקטרוני ולצרף צילום של המוצר הניזוק.
 33. החלפת מוצר תתאפשר תוך 14 ימים מיום קבלת המשלוח.
 34. יש ליידע את בעלת האתר דרך דואר אלקטרוני/ וואטסאפ ולצרף את פרטי ההזמנה.
 35. לאחר בדיקת המקרה בעלת האתר תשלח ללא עלות מוצר חדש ותאסוף את הפריט הפגום, תוך שבעה ימי עסקים מיום קבלת ההודעה.
 36. במידה ואזל המוצר מהמלאי, תפעל בעלת האתר לספקו תוך 25 ימי עסקים ממועד ההודעה.
 37. קיימת לזכותו של הלקוח אפשרות לביטול עסקה. במקרה זה לאחר איסוף הפריט ובדיקתו, יוחזר אל הלקוח מלוא סכום הרכישה.
  במקרה זה - זיכוי כספי יינתן תוך 14 ימים מקבלת הודעת ביטול עסקה.
 38. ביטול הזמנת מוצר על ידי בעלת האתר - בעלת האתר רשאית לבטל הזמנה על פי שיקול דעתה. במידה והעסקה בוצעה שלא כדין לא על פי תנאי השימוש. או שהמוצר אינו במלאי ואין אפשרות לספקו בזמן סביר. במקרים אלו תישלח הודעה ללקוח על ביטול ההזמנה והמזמין לא יבוא בטענות או דרישות בשל כך.

 39. דיוור ישיר ומידע פרטי

 40. בעלת האתר מעוניינת לשלוח ללקוח מדי פעם באמצעות הדואר האלקטרוני מידע בדבר תכנים חדשים באתר או מידע שיווקי.
  הירשמות לאתר מהווה אישור והסכמה לקבלת דואר זה. בכל שלב יוכל הלקוח להסיר עצמו מרשימת התפוצה ובכך להפסיק את קבלת דואר זה.
 41. כל הפרטים המוזנים באתר הנם לשם ביצוע הליך רכישה או קבלת דברי דואר אלקטרוני והם אינם מועברים לגורם שלישי למעט שימוש ביצוע העסקה וזאת לחברת כרטיסי האשראי.
  האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאה מפורשת של הלקוח. אלא אם כן יידרש הדבר על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
  פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במערכת האתר. בעלת האתר נוקטת באמצעי אבטחת אתרים המקובלים בשוק. יתכנו מקרים שאינם בשליטת בעלת האתר הנובעים מכוח עליון, או חדירה לא מורשית לשירותי האתר. בעלת האתר לא תהיה אחראית למידע שיאבד או לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם ללקוח.

 42. זכויות יוצרים
  כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים הנם רכושה הבלעדי של בעלת האתר לרבות סימני מסחר, שמות מוצרים, דגמים, תמונות, שירים, תכנים כתובים או כל מידע שמוצג או הוצג בעבר.
 43. המשתמש באתר מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ לשווק למכור לתרגם מידע מהאתר לרבות טקסטים ותמונות ללא קבלת רשותה של בעלת האתר מראש ובכתב.

 44. ככל העולה מתקנון זה במקרה של סכסוך בין בעלת האתר למזמין באתר פרשנותו ואכיפתו יפורשו על פי חוק מדינת ישראל ונתונה לבית המשפט המוסמך לכך.